Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2021