Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.4.2021