Video zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva zo dňa 24.2.2021. Záznam z Obecného zastupiteľstva je z dôvodu technických problémov nekompletný.