Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17. júna 2020