Video zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. februára 2020