Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17. júna 20

Video zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. februára 2020