Video zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva zo dňa 24.2.2021. Záznam z Obecného zastupiteľstva je z dôvodu technických problémov nekompletný. Zápisnicu zo zasadnutia nájdete čoskoro vo formáte PDF na stránke www.makov.sk / Samospráva/Zápisnice a uznesenia.                                                                                                                                                                                                    

Video zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva zo dňa 2.12.2020

Video zo zasadnutia OZ 15.9.2020  

    Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17. júna 2020

Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12. februára 2020