Architektonické služby, inžinierske služby a komplexné inžinierske služby – projektové práce pre vypracovanie realizačného projektu stavby s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ –objekty SO03, SO04, SO05, SO06 a SO07.

Celé znenie výzvy  Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom zabezpečenia prieskumu trhu.