Názov zákazky

Architektonické služby, inžinierske služby a komplexné inžinierske služby – projektové práce pre vypracovanie realizačného projektu stavby s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ –objekty SO01 a SO02 .

Celé znenie výzvy  :Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom zabezpečenia prieskumu trhu.