Verejné obstarávania

Výzva na predloženie ponuky  - práca s bagrom pri opravách miestnych komunikácii.

Výzva na predloženie ponuky  - dodanie kameniva rôznych frakcii na opravu miestnych komunikácii v obci Makov

Výzva na predložeie ponuky - stavebné práce pri správe údržbe a rekonštrukcii obecného majetku.