Úradné oznamy

Dobudovanie športoviska v areáli Makov ČierneVďaka projektu "Dobudovanie športoviska v areáli Makov Čierne" sme zatraktívnili deťom vo veku od 3 – 14 rokov pobyt na športovisku v areáli ŠK Javorník. Detské športové ihrisko sme rozšírili o nový športovo herný prvok  - lanovú pyramídu. Lanové prvky prebúdzajú v deťoch prirodzenú túžbu po pohybe, zlepšujú ich motoriku, napomáhajú pri koordinácii pohybov. Lanové prvky prinášajú deťom jedinečný zážitok pri lezení, šplhaní, húpaní, a zdolávaní rôznych prekážok.

Verejná vyhláška  - údržba priesekov pod elektrickými vedeniami Verejná vyhláška  - údržba priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení stavebného povoleniaVerejná vyhláška  -  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

zásah hasičov V nedeľu 21.7.2019 po silnej búrke s prívalovým dažďom došlo v Makove k viacerým povodňovým udalostiam.Členovia DHZo Makov pomáhali v obci pri eliminácii škôd spôsobených vodným živlom.Najkritickejšia situácia bola v celej miestnej časti Potok a na Vidielkach. Vo večerných hodinách dobrovoľní hasiči zasahovali pri odčerpávaní zatopených pivníc pod zdravotným strediskom.

heracleum mantegazzianum

Obec Makov upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov.