Úradné oznamy

pdfVerejná vyhláška - program starostlivosti o lesy Bytča1.39 MB

Od soboty 1.11.2021 do 31.3.2022  bude  zatvorený obecný “Zberný dvor”, ktorý sa nachádza na Trojačke v areáli bývalej colnice. Žiadame občanov, aby rešpektovali túto zmenu a neprivážali do areálu žiaden odpad. 

Bratislava, 28. októbra 2021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ponúka pomocnú ruku samosprávam na Slovensku v prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch. Na základe príkazu Hlavného veterinárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v zmysle zákona o poľovníctve nie je možné lov diviačej zveri v intravilánoch miest a obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou. MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-mailovú adresu, na ktorú môžu predstavitelia samospráv zasielať informáciu o takomto výskyte a zároveň žiadosť o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov SR.