Úradné oznamy

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

20191112 085240

Na základe poskytnutej dotácie od Žilinského samosprávneho kraja sa Obci Makov podarilo zrealizovať výmenu nepresných elektromechanických spínacích hodín v 4-tyroch rozvádzačoch verejného osvetlenia z celkového počtu 14. Nové astrospínacie hodiny sa ukázali ako správna voľba pre zabezpečenie optimálneho zapínania a vypínania verejného osvetlenia, bez nutnosti fyzickej prítomnosti obsluhy pri prestavovaní jednotlivých časov. V nových astronomických spínacích hodinách sú zadané GPS súradnice obce Makov a tak je zabezpečená maximálna možná optimalizácia pre jednotlivé časy zapínania a vypínania VO presne pre našu obec. Hodiny automaticky prestavujú časy zapnutia a vypnutia verejného osvetlenia pre každý deň v roku v závislosti na čase východu a západu slnka.

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

IMG 20191015 090030Vďaka projektu "Dobudovanie športoviska v areáli Makov Čierne" sme zatraktívnili deťom vo veku od 3 – 14 rokov pobyt na športovisku v areáli ŠK Javorník. Detské športové ihrisko sme rozšírili o nový športovo herný prvok  - lanovú pyramídu. Lanové prvky prebúdzajú v deťoch prirodzenú túžbu po pohybe, zlepšujú ich motoriku, napomáhajú pri koordinácii pohybov. Lanové prvky prinášajú deťom jedinečný zážitok pri lezení, šplhaní, húpaní, a zdolávaní rôznych prekážok.