Úradné oznamy

pdfEkonomicky oprávnené náklady  - EON1.42 MB

Rozhodnutie o umiestnení stavby:  

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 

 

pdfNa pozemku parcela CKN č. 12606 o výmere 5082 m2,  CKN č. 12677 o výmere 4597 m2, v zmysle predloženého LV č.11796  v k. ú Makov351.91 KB

Oznámenie o realizácii projektu "WiFi pre teba" - PUBLICITA

oznam daňových dlžníkov miestnej dane a poplatku k 31. 12. 2019Zoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2019.pdfZoznam_daňových_dlžníkov_miestnej_dane_a_poplatku_k_31.pdf161.14 KB

pdfRozhodnutie  - Lesný celok BYTČA1.30 MB

pdfRozhodnutie  - Lesný celok STAROVEC2.70 MB

ikona pdfNávrh - Rozpočet Obce Makov na rok 2020