Úradné oznamy

vv 22Verejná vyhláška  -  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

67300217 2266511363613466 8711433714950733824 oV nedeľu 21.7.2019 po silnej búrke s prívalovým dažďom došlo v Makove k viacerým povodňovým udalostiam.Členovia DHZo Makov pomáhali v obci pri eliminácii škôd spôsobených vodným živlom.Najkritickejšia situácia bola v celej miestnej časti Potok a na Vidielkach. Vo večerných hodinách dobrovoľní hasiči zasahovali pri odčerpávaní zatopených pivníc pod zdravotným strediskom.

heracleum mantegazzianum

Obec Makov upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov.

SK Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60.