Úradné oznamy

SSD logoStredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že v dňoch 9. apríla 2020 bude  prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnej a.s. a to v čase od 7.00 do 19.00 pre tieto odberné miesta.

Logo Urad verejneho zdravotnictva

Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9 nájdete na tomto odkaze: 

 http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR2G79xzA6DjhA_chsXC_ayTsBTYHk5NfB1mCnOLBqbMz7h9ZeHmg8AF2IM

images 1Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydáva MUDr. Slavomíra Michnicová Kostrová nasledovné usmernenie pre pacientov spadajúcich do ambulancie dospelých Makov.  Prosíme pacientov, aby sa osobne dostavovali k nám iba v nevyhnutnom prípade!, čakárne sú plné infekčných pacientov. Nevoďte k nám do čakárne deti! Využívajte elektronický predpis liekov!

volby a

 

 

 

 

 

pdfEkonomicky oprávnené náklady  - EON1.42 MB21/02/2020, 14:24