Úradné oznamy

pdfOznámenie -Zámer činnosti„I/10 MAKOV – TROJAČKA – MOST 238“99.22 KB

 

 

 

kosenieObec MAKOV upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch august až október 2020 bude v katastrálnom území obce Makov vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

Sociálna služba - stravovanieSociálna služba – výdaj stravy Obec Makov poskytuje seniorom možnosť výdaja stravy v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Obed si môžu vyzdvihnúť v čase od 12 00 hod. do 12 45 hod. Sociálna služba prostredníctvom donášky stravy do domácnosti s platnosťou od 1. júla 2020 Služba sa seniorom zabezpečuje osobným motorovým vozidlom v pracovných

stanovisko_k_záverečnému_účtu_2019.pdfk návrhu záverečného účtu obce makov za rok 2019                                                           

Návrh_plánu_kontrolnej_činnosti_na_II._polrok_2020.pdf

                                                   

Správne konania Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov.

pdfZáverečný účet Obce Makov za rok 20193.03 MB