Úradné oznamy

ÚVZ určil poradie očkovania osôb proti COVID-19.Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sú Kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je rozdelené do jedenástich fáz. Viac TU :    pdfKritéria poradia 

Návrat žiakov do škôl - informácia MŠVVaŠ SROd 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny. Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

SSE - informácia o elektronickej prípojkeElektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby. Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. 

pdfPlán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.porok 2021

Združenie TKO Semeteš n.o., Turzovka, Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno- prospešné služby –zber komunálneho odpadu v obciach a zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n.o,

pdfOznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania460.06 KB

Oddychová zóna pod grapamiPredstavujeme Vám štúdiu „Oddychovej zóny pod Grapami“, ktorej autorom je Tomáš Perďoch a Marína Ťapajnová z ateliéru artefact. Obraciam sa na Vás s prosbou a žiadosťou, aby ste sa zapojili so svojimi nápadmi, návrhmi do pripomienkovania k tomuto verejnému priestoru. Mojím zámerom ako starostu je,aby v tejto časti vzniklo oddychové miesto s prepojením na Dom kultúry a Zariadenia pre seniorov.

pdfVýzva o osobitom obhospodarovaní lesa