Úradné oznamy

a1284442802

Z dôvodu prác na úprave toku rieky Kysuca došlo okrem zmeny dopravného značenia do Potoka aj k dočasnému premiestneniu autobusovej zastávky pri Jednote / oproti cukrárne.Tá je umiestnená pred Večierkou. Je označená logom a cestovným poriadkom.Obraciame sa najmä na občanov, ktorí chodia nakupovať do Večierky, využívajú služby zmenárne, kozmetického salónu alebo nakupujú syry, aby parkovali na protiľahlom parkovisku prípadne využili parkovacie miesta u Jednoty zo strany pôvodnej autobusovej zastávky. Zastávka je doplnená zákazkovou značkou. Žiadame občanov o rešpektovanie dopraveného značenia "zákazu státia" v tomto úseku z dôvodu bezpečnosti, predchádzaniu zbytočným kolíziám a obmedzeniu dopravy, ako i vo vlastnom záujme.

vv 22Verejná vyhláška -  Rozhodnutie o umiestnení stavby / Chodník pri MK Turzovka, Hlinené

vv 22Verejná vyhláška  -  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

67300217 2266511363613466 8711433714950733824 oV nedeľu 21.7.2019 po silnej búrke s prívalovým dažďom došlo v Makove k viacerým povodňovým udalostiam.Členovia DHZo Makov pomáhali v obci pri eliminácii škôd spôsobených vodným živlom.Najkritickejšia situácia bola v celej miestnej časti Potok a na Vidielkach. Vo večerných hodinách dobrovoľní hasiči zasahovali pri odčerpávaní zatopených pivníc pod zdravotným strediskom.

heracleum mantegazzianum

Obec Makov upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov.

SK Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60.