Úradné oznamy

Logo Urad verejneho zdravotnictva

Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9 nájdete na tomto odkaze: 

 http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR2G79xzA6DjhA_chsXC_ayTsBTYHk5NfB1mCnOLBqbMz7h9ZeHmg8AF2IM

images 1Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydáva MUDr. Slavomíra Michnicová Kostrová nasledovné usmernenie pre pacientov spadajúcich do ambulancie dospelých Makov.  Prosíme pacientov, aby sa osobne dostavovali k nám iba v nevyhnutnom prípade!, čakárne sú plné infekčných pacientov. Nevoďte k nám do čakárne deti! Využívajte elektronický predpis liekov!

volby a

 

 

 

 

 

pdfEkonomicky oprávnené náklady  - EON1.42 MB21/02/2020, 14:24

Rozhodnutie o umiestnení stavby:  

vv 22

 

 

pdfNa pozemku parcela CKN č. 12606 o výmere 5082 m2,  CKN č. 12677 o výmere 4597 m2, v zmysle predloženého LV č.11796  v k. ú Makov351.91 KB03/02/2020, 14:53

publicita pl

pdf suborZoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2019.pdfZoznam_daňových_dlžníkov_miestnej_dane_a_poplatku_k_31.pdf161.14 KB