Úradné oznamy

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 - Zákaz zhromažďovani354.74 KB

007 003Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia :  https://www.uvzsr.sk (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.) Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/

SVPS logoRVPS so sídlom v Čadci požiadala našu obec o súčinnosť v nadväznosti na aktuálny vývoj AMO ( afrického moru ošípaných ). Najneskôr do 23.10.2020 žiada RVPS všetkých chovateľov ošípaných, aj 1 ks chovaného pre vlastnú spotrebu - o registráciu na RVPS Čadca.  Žiadame a prosíme občanov, aby ani túto situáciu nepodceňovali a dodržiavali nariadenia.

peticia

Logo Urad verejneho zdravotnictvaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. zo ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48

Logo Urad verejneho zdravotnictvaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. zo ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48