Úradné oznamy

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60

161713008 2128636257443332 6630943902629200683 nSpustením nového registračného formuláru sa mení spôsob prihlasovania na očkovanie Pribudla rola čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v „čakárni“. Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín.

MDž

pdfSchválený rozpočet Obce Makov na rok 20211.46 MB