Úradné oznamy

pdfPlán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.porok 2021

Združenie TKO Semeteš n.o., Turzovka, Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno- prospešné služby –zber komunálneho odpadu v obciach a zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n.o,

pdfOznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania460.06 KB

Oddychová zóna pod grapamiPredstavujeme Vám štúdiu „Oddychovej zóny pod Grapami“, ktorej autorom je Tomáš Perďoch a Marína Ťapajnová z ateliéru artefact. Obraciam sa na Vás s prosbou a žiadosťou, aby ste sa zapojili so svojimi nápadmi, návrhmi do pripomienkovania k tomuto verejnému priestoru. Mojím zámerom ako starostu je,aby v tejto časti vzniklo oddychové miesto s prepojením na Dom kultúry a Zariadenia pre seniorov.

pdfVýzva o osobitom obhospodarovaní lesa

Dodržiavanie karantényVážení spoluobčania, žiadame všetkých ktorí boli pozitívne testovaní, aby dodržiavali karanténu. Jedná sa o pozitívne testované osoby, rodinných príslušníkov a osoby, ktoré sú vyhľadaným kontaktom. Uvedené osoby musia zotrvať v karanténe min. 10 dní bez ohľadu na to či boli testované RT-PCR testom alebo antigénovým testom pri celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. V prípade nedodržania povinností je nevyhnutné akékoľvek zistenia v tejto veci postúpiť príslušníkom polície (ORPZ).

Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou na toto ochorenie je potrebné postupovať zodpovedne a predovšetkým zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav, aby sa prípadné ochorenie nešírilo ďalej. Následne treba kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára (všeobecného lekára, v prípade detí - všeobecného lekára pre deti a dorast) a to telefonicky, mailom, či SMS.

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 - Zákaz zhromažďovani354.74 KB