Úradné oznamy

Vážení spoluobčania, návštevníci obce Makov.

Oznamujeme vám že ani v tomto roku sa v obci Makov nebudú konať Petro - Pavlovské hody. Na základe aktuálnych informácii z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, ktoré bolo obci doručené sa podujatie ruší. Situáciu ktorá vznikla nedokážeme ovplyvniť. Veríme, že sa už čoskoro život vráti do normálnych koľají a my sa  budeme stretávať a organizovať podujatia bez obmedzení .

Ďakujeme za pochopenie.

erb obceObec Makov  hľadá na zástup opatrovateľku pre obecné sociálne služby. Požiadavky: - vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou pozemkové spoločenstvo Nižný Kelčov 565, 023 55 Vysoká nad Kysucou Dáva do pozornosti všetkým členom UOPS spustenie novej webovej stránky urbáru: www.urbar.istranka.sk

Na stránke nájdete všetky aktuálne informácie, tlačivá, dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou urbáru.

pdfZáverečný účet Obce Makov za rok 2020

Obec Makov oznamuje občanom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam a príslušnému orgánu, že verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky"  sa uskutoční dňa 18. mája 2021 (utorok) o 13.00 hod v sále Kultúrneho domu v Makove.  Správa o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky" je k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke obce www.makov.sk a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR