Úradné oznamy

pdfNávrh rozpočtu Obce Makov na rok 2021

pdfNávrh rozpočtu Obce Makov na rok 2021

Pomoc pri registrácii na očkovanieVážení občania, Obec ponúka seniorom pomoc pri registrácii na očkovanie proti chorobe COVID 19.  Aktuálne je spustená 3. fáza očkovania proti ochoreniu covid 19. Osoby s vekom najmenej 75 rokov. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. 

SEVAK

Telefonické prihlasovanie na očkovanie pre seniorovBratislava – 26. januára 2021 - Call centrum rezortu zdravotníctva ponúka možnosť zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19. Rezort rozšíril možnosti COVID-19 infolinky najmä pre starších ľudí, ktorí často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti.

ÚVZ určil poradie očkovania osôb proti COVID-19.Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sú Kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je rozdelené do jedenástich fáz. Viac TU :    pdfKritéria poradia 

Návrat žiakov do škôl - informácia MŠVVaŠ SROd 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny. Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

SSE - informácia o elektronickej prípojkeElektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby. Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.