Úradné oznamy

ministerstvo

 

 

 

V minulých dňoch prijal nášho starostu obce p. Martina Pavlíka a zástupcu starostu p. Jozefa Pavlíka poradca ministra dopravy p. Martin Kapitulík, ktorému odovzdali petíciu občanov Makova ohľadom nevyhovujúcemu stavu vozovky I.triedy v našej obci. Naši zástupcovia absolvovali takisto pracovné stretnutie s poslancom NR SR p. Igorom Janckulíkom.

Vzhľadom na skutočnosť, že technický stav južnej strechy na budove DK Makov sa už roky neustále zhoršoval a aj pri menšom daždi do budovy zatekalo, bolo nevyhnutné tento problém urgentne vyriešiť. Vďaka vedeniu obce na čele so starostom p. Martinom Pavlíkom a rozumnému hospodáreniu s finančnými prostriedkami v roku 2015 sa Obec Makov mohla v júni tohto roku pustiť do výmeny krytiny a zateplenia na jednej strane strechy. Minule roky sa uzž robila generálna oprava strechy a neskôr ešte opravy opravovaného a ničomu to nepomohlo.
Všetci pevne dúfame, že kompletná rekonštrukcia/ výmena/ krytiny nás už všetkých prežije a že náš Dom kultúry bude opäť dôstojným kultúrnym stánkom.

olej

 

 

 

 

Obec Makov Vám oznamuje, že od 01. 07. 2016 poskytuje službu:výmenu použitých kuchynských olejov, za ktoré môžete získať:

- za 1 liter oleja = 1 ks toaletného papiera,
- za 2 litre oleja = 2 ks toaletného papiera/1 ks servítok,

Jednou z priorít vedenia obce je rekonštrukcia prístupových komunikácii  do osád. S prvými opravami začala Obec  Makov už v minulom roku, kedy sa zrealizovala oprava cesty do osady Jantoše a Husare. Na tejto komunikácii boli osadené aj  odvodňovacie žľaby. Aj v tomto roku  obec realizuje opravy najkritickejších častí prístupových komunikácií, pri ktorých využíva vyradené betónové podvaly. Do konca kalendárneho roka by sa mali zrekonštruovať cesty do osád Nová Dedina, Pisare a  Bugale.

 
      ikona pdf                Záverečný účet Obce Makov  za rok 2015                                         

13082069 685464968260068 261017063 n

 

V nedeľu 24. apríla 2016 sa v obci Vysoká nad Kysucou  v časti Semeteš,  pri pamätníku Semetešskej tragédie konala pietna spomienka na tragickú udalosť  spred 71. rokov. Priamo na mieste tragickej udalosti, kde bolo popravených 21 nevinných ľudí, privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha  pozvaných hostí a všetkých zúčastnených.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-kolarovice-aktualizacia- je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolárovice aktualizácia na roky 2015 – 2020“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 11.03.2016.

poliakovci

 

„ Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
  Keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
 To je Váš život, to ste Vy.
  A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“