Úradné oznamy

Logo Urad verejneho zdravotnictva

Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9 nájdete na tomto odkaze: 

 http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR2G79xzA6DjhA_chsXC_ayTsBTYHk5NfB1mCnOLBqbMz7h9ZeHmg8AF2IM

images 1Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydáva MUDr. Slavomíra Michnicová Kostrová nasledovné usmernenie pre pacientov spadajúcich do ambulancie dospelých Makov.  Prosíme pacientov, aby sa osobne dostavovali k nám iba v nevyhnutnom prípade!, čakárne sú plné infekčných pacientov. Nevoďte k nám do čakárne deti! Využívajte elektronický predpis liekov!

Inscription COVID-19 on blue background. World Health Organization WHO introduced new official name for Coronavirus disease named COVID-19Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi,

image0 kopia 460   image1 kopia

pdfEkonomicky oprávnené náklady  - EON1.42 MB21/02/2020, 14:24

Rozhodnutie o umiestnení stavby:  

vv 22

 

 

pdfNa pozemku parcela CKN č. 12606 o výmere 5082 m2,  CKN č. 12677 o výmere 4597 m2, v zmysle predloženého LV č.11796  v k. ú Makov351.91 KB03/02/2020, 14:53

publicita pl