Úradné oznamy

telefonyBratislava – 26. januára 2021 - Call centrum rezortu zdravotníctva ponúka možnosť zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19. Rezort rozšíril možnosti COVID-19 infolinky najmä pre starších ľudí, ktorí často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti.

i 6285791Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sú Kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je rozdelené do jedenástich fáz. Viac TU :    pdfKritéria poradia 

erb obceOznamujeme občanom, že od pondelka 18.1.2021 do piatka 22.1.2021 bude OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ z dôvodu PN viacerých administratívných zamestnancov.  V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostu obce p. Martina Pavlíka na tel.čísle +421905502509. Platby vykonávajte bezhotovostne bankovým prevodom. Hotovostná platba bude možná až od 25.1.2021.

drevene razitko 60x22 big

 Oznamujeme občanom, ktorí zasielajú „POTVRDENIE O ŽITÍ“ pre ČSSZ Praha, že toto potvrdenie v období pandémie postačuje zasielať bez úradne overeného podpisu. V tlačive však NEZABUDNÚŤ!!!

Zákaz vychádzania
Platnosť nariadenia od: 1. januára 2021
Platnosť nariadenia do: 24. januára 2021

Vláda v utorok 29. decembra 2020 schválila návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. Zákaz vychádzania platný od 30. decembra 2020 sa sprísňuje! Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020 sa mení, prečítajte si nové uznesenie č. 808 zo dňa 31.12.2020.

maxresdefaultOd 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny. Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

SSD logoElektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby. Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. 

pdfPlán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.porok 2021