Úradné oznamy

Výkon kompetencií zástupcu starostu obce Makov.

 

Sekcia s názvom Ako vybaviť vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom ako aj návštevníkom obce Makov postup pri  vybavovaní úradných vecí.

URBÁR MAKOV – KOPANICE – POLOMKY  Pozemkové spoločenstvo