Úradné oznamy

   

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Splnomocnenie

verejná vyhláška

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY ZS a RR bod Makov – Čierne –CA_CIE – optická prípojka

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania 

Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru 

Oznámenie o zmene chránených stromov "Duby na Trojačke!"

Strategický dokument: Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou

ikona pdf  Komunitný plán soc. služieb obce Makov 2018 - 2022