poškodený most Počas prác Slovenského vodohospodárského podniku (SVP) na stavbe “Úprava toku Kysuce” som bol zhotoviteľom tohto diela upozornený na havarijný stav menšieho mosta smerujúceho od sv. Jána ku železničnej stanici.Keďže tento most nebol súčasťou  eurofondového projektu SVP,  starosta Martin Pavlík vyvolal stretnutie s majetkovým správcom komunikácie III. triedy/2021 a to so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK). Priamo na mieste bolo zistené, že most je prelomený a nechať ho v prevádzke by bolo veľké riziko.

Preto tam správca cesty okamžite umiestnil zákazovú značku. Následne starosta osobne navštívil predsedníčku ŽSK p. Eriku Jurinovú, oboznámil som ju o vzniknutej situácii a požiadal ju, aby SC ŽSK nepodcenila situáciu na tomto moste a okrem výmeny mostného objektu, musí prísť aj k jeho rozšíreniu, nakoľko po dokončení hlavného mosta a nerozšírení menšieho mosta by sa dopravný prístup na železničnú stanicu v podstate zhoršil oproti pôvodnému stavu. Po tejto urgencii SC ŽSK spracovala projektovú dokumentáciu s názvom : “Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO na ceste III/2021”. V rámci tohto projektu je navrhnutá prestavba a rozšírenie mostného objektu a úprava priľahlej komunikácie.  V súčasnosti prebieha proces stavebného povolenia, akonáhle bude vydané právoplatné povolenie - SC ŽSK následne vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Predpokladaná doba rekonštrukcie je podľa PD v lehote - 4 mesiace.
Správca si uvedomuje, že uzavretie mostného objektu spôsobuje našim občanom nemalé komplikácie, avšak plánovaná rekonštrukcia bude predovšetkým slúžiť obyvateľom Makova a SC ŽSK uskutoční všetky dostupné kroky, aby predmetná rekonštrukcia bola začatá a dokončená v čo najkratšom čase.