Vážení spoluobčania, návštevníci obce Makov.

Oznamujeme vám že ani v tomto roku sa v obci Makov nebudú konať Petro - Pavlovské hody. Na základe aktuálnych informácii z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, ktoré bolo obci doručené sa podujatie ruší. Situáciu ktorá vznikla nedokážeme ovplyvniť. Veríme, že sa už čoskoro život vráti do normálnych koľají a my sa  budeme stretávať a organizovať podujatia bez obmedzení .

Ďakujeme za pochopenie.