erb obceObec Makov  hľadá na zástup opatrovateľku pre obecné sociálne služby. Požiadavky: - vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Nástup možný ihneď.

KONTAKT:  Mgr. Stanislava Kupšová  0918 109 200