Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou pozemkové spoločenstvo Nižný Kelčov 565, 023 55 Vysoká nad Kysucou Dáva do pozornosti všetkým členom UOPS spustenie novej webovej stránky urbáru: www.urbar.istranka.sk

Na stránke nájdete všetky aktuálne informácie, tlačivá, dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou urbáru.