Obec Makov oznamuje občanom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam a príslušnému orgánu, že verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky"  sa uskutoční dňa 18. mája 2021 (utorok) o 13.00 hod v sále Kultúrneho domu v Makove.  Správa o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky" je k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke obce www.makov.sk a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR

Vrejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Rekreačné domy Makov - Bútorky"  Účastníci verejného prerokovania vzhľadom na súčasnú situáciu musia mať prekryté horné dýchacie cesty, pri vstupe do rokovacej sály si musia vydenzifikovať ruky. Vstup na verejné prerokovanie je možný v zmysle platnej legislatívy, k vstupu je potrebné predložiť platný negatívny test resp. príslušné potvrdenie v zmysle platnej legislatívy.

 Martin Pavlík, starosta obce