SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa 10.,11.,12.,13.,14. mája 2021 v čase od 7.30 - 18.30  hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre tieto odberné miesta :