SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa 3.,4.,5.,6.,7. mája 2021 v čase od 7.30 - 18.30  hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre tieto odberné miesta :