161713008 2128636257443332 6630943902629200683 nSpustením nového registračného formuláru sa mení spôsob prihlasovania na očkovanie Pribudla rola čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v „čakárni“. Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín.

Termíny budú priraďované podľa veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas vašej registrácie. Viac informácii 
https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/