erb obce

V súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.februára 2021(t. j. v stredu) o 8.00 hod v zasadačke Domu kultúry Makov.