Združenie TKO Semeteš n.o., Turzovka, Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno- prospešné služby –zber komunálneho odpadu v obciach a zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n.o,