drevene razitko 60x22 big

 Oznamujeme občanom, ktorí zasielajú „POTVRDENIE O ŽITÍ“ pre ČSSZ Praha, že toto potvrdenie v období pandémie postačuje zasielať bez úradne overeného podpisu. V tlačive však NEZABUDNÚŤ!!!


* vyplniť svoje údaje, * napísať dátum, *podpísať sa, * dopísať krátke zdôvodnenie: Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID – 19 a zákazu vychádzania, zatvorený obecný úrad