Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia :  https://www.uvzsr.sk (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.) Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/