SVPS logoRVPS so sídlom v Čadci požiadala našu obec o súčinnosť v nadväznosti na aktuálny vývoj AMO ( afrického moru ošípaných ). Najneskôr do 23.10.2020 žiada RVPS všetkých chovateľov ošípaných,aj 1 ks chovaného pre vlastnú spotrebu - o registráciu na RVPS Čadca.  Žiadame a prosíme občanov, aby ani túto situáciu nepodceňovali a dodržiavali nariadenia.