Sociálna služba - stravovanieSociálna služba – výdaj stravy Obec Makov poskytuje seniorom možnosť výdaja stravy v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Obed si môžu vyzdvihnúť v čase od 12 00 hod. do 12 45 hod. Sociálna služba prostredníctvom donášky stravy do domácnosti s platnosťou od 1. júla 2020 Služba sa seniorom zabezpečuje osobným motorovým vozidlom v pracovných

dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok v čase od 11 30 hod. do 13 30 hod. len na miesta prístupné osobnému motorovému vozidlu. Službu v jedálni si senior môže objednať zaplatením obeda na jeden celý kalendárny mesiac dopredu. Objednávka na túto službu sa nahlasuje, prípadne odvoláva telefonicky 0911 772 060, alebo osobne v kancelárii vedúcej správy vnútornej prevádzky Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 pani Aleny Suranovej. Službu je nutné nahlásiť alebo odvolať najneskôr 24 hodín vopred v pracovných dňoch v čase od 07 00 hod. do 14 00 hod. 1. Výška stravnej jednotky je 2,66 € 2. V prípade objednania diabetickej stravy je výška stravnej jednotky 3,06€. 3. V prípade donášky stravy do domácnosti seniorov i zabezpečenej osobným motorovým vozidlom je výška stravnej jednotky 3,09€. V prípade donášky diabetickej stravy do domácnosti je výška stravnej jednotky 3,49€