vypadok elektrina odstavka puchovZ dôvodu plánovaných odstávok elektrickej energie spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. v budove OU Makov, bola Obec Makov nútená pristúpiť k úprave stránkových dní Obecného úradu Makov nasledovne:

02.09.2020 (streda): OÚ Makov otvorený do 17°° hod. – agenda „overovanie podpisov a listín“

03.09.2020 (štvrtok): OÚ Makov – zatvorený

04.09.2020 (piatok): OÚ Makov – zatvorený

07.09.2020(pondelok): OÚ Makov – zatvorený

08.09.2020 (utorok): OU Makov – otvorený v štandardnom režime

09.09.2020 (streda): OÚ Makov – zatvorený

10.09.2020 (štvrtok): OÚ Makov – zatvorený

11.09.2020 (piatok): OÚ Makov – zatvorený

14.09.2020 (pondelok): OÚ Makov –otvorený v štandardnom režime

15.09.2020 (utorok): OÚ Makov -zatvorený –štátny sviatok

16.09.2020 (streda): OÚ Makov -zatvorený

17.09.2020 (štvrtok): OÚ Makov - zatvorený

18.09.2020 (piatok): OÚ Makov - zatvorený