kosenieObec MAKOV upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 332 € ‼️

 V prípade,že si vlastník nedokáže svojpomocne alebo za pomoci príbuzných zabezpečiť kosenie pozemku - ponúkame : OBEC MAKOV poskytuje služby a to ručné kosenie krovinorezom cena = 0,07 €/m2 a mulčovanie tráv malým traktorom Belarus cena = 30 €/Mh (motohodina).
Obhliadka pozemku nutná,kvôli posúdeniu sklonu,jám,kameňov a pod.Až po obhliadke sa dohodne definitívna cena ! Záujemcovia si môžu túto službu objednať osobne na Obecnom úrade alebo telefonicky na č.t. 041/4364218.

V prípade nerešpektovania povinností vlastníka pozemku pri výskyte a šírení burín,bude fotograficky zdokumentovaná lokalita a vlastník pozemku. Fotogalériu s popisom budeme pravidelne zverejňovať v obecných informačných médiach.

 

Martin Pavlík,starosta obce.