Inscription COVID-19 on blue background. World Health Organization WHO introduced new official name for Coronavirus disease named COVID-19V snahe o elimináciu dôsledkov pandémie vám dávame na vedomie usmernenia PhDr. Silvia Pekarčíkovej, MPH riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporučenia, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú.

Včasná pripravenosť, preventívne opatrenia, odborné a správne informácie sú predpokladom úspešného zvládnutia nepriaznivej situácie. Pre obyvateľov nášho kraja  je znova sprevádzkovaná INFO linka KORONA: 0915 396 428, kde  sú odborníci pripravení  odpovedať a zvládnuť nepriaznivú situáciu súvisiacu s nebezpečnou nákazou COVID 19.

pdf Pomoc sebe a druhým COVID 19

pdfOsoby s vyšším rizikom ochorenia COVID

pdf 10 odporúčaní doma COVID - 19 

pdfČo robiť, ak ste chorý- COVID - 19