Odporúčame slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.Odporúča všetkým obecným úradom, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu skrátiť úradne hodiny na maximálne 2 hodiny denne, prijať zvýšené hygienické opatrenia a kontrolovať vstup do budovy.

Odporúča zatvoriť prevádzku Kysuckej knižnice v Čadci.

V prípade konania hromadných podujatí oznámiť ich konanie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a informovať záchranné zložky.