unnamedV Turzovke sa uskutočnilo stretnutie primátora a starostov horných Kysúc,na ktorom prejednali a dohodli jednotný postup pri organizovaní letných jarmokov,hodov a kultúrno-spoločenských akcií.
Z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa tento rok 2020 tradičné “Petropavlovské hody” v obci Makov KONAŤ NEBUDÚ.