mechanicky bytovy vodomer kaden s 050 313.show

 

Vážení spoluobčania oznamujeme vám že vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situácia súvisiacu so šírením koronavírusu COVID 19 v záujme bezpečnosti, ochrany zdravia bude SEVAK od 18. mája 2020 vykonávať odpočty vodomerov umiestnených v šachtách mimo interiérov nehnuteľností. Odpočet vodomerov, ktoré sú umiestnené v interiéroch je možné nahlásiť prostredníctvom Oznámenia o nevykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke.