Logo Urad verejneho zdravotnictva

Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9 nájdete na tomto odkaze: 

 Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9