Logo Urad verejneho zdravotnictva

Všetky aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s ochorením COVID-l9 nájdete na tomto odkaze: 

 http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR2G79xzA6DjhA_chsXC_ayTsBTYHk5NfB1mCnOLBqbMz7h9ZeHmg8AF2IM