volby a

 

 

 

 

 

 

 

volby b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 1092 zúčastnených voličov bolo odovzdaných 19 neplatných hlasovacích lístkov.