erb obceV súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 12. februára 2020 o 8.00 hod.v zasadačke budovy Domu kultúry Makov