20191112 085240

Na základe poskytnutej dotácie od Žilinského samosprávneho kraja sa Obci Makov podarilo zrealizovať výmenu nepresných elektromechanických spínacích hodín v 4-tyroch rozvádzačoch verejného osvetlenia z celkového počtu 14. Nové astrospínacie hodiny sa ukázali ako správna voľba pre zabezpečenie optimálneho zapínania a vypínania verejného osvetlenia, bez nutnosti fyzickej prítomnosti obsluhy pri prestavovaní jednotlivých časov. V nových astronomických spínacích hodinách sú zadané GPS súradnice obce Makov a tak je zabezpečená maximálna možná optimalizácia pre jednotlivé časy zapínania a vypínania VO presne pre našu obec. Hodiny automaticky prestavujú časy zapnutia a vypnutia verejného osvetlenia pre každý deň v roku v závislosti na čase východu a západu slnka.

Uvedená modernizácia ovládania spínania verejného osvetlenia má dosah na celú obec, všetkých obyvateľov, návštevníkov ale aj motoristov, ktorý prechádzajú cez našu obec po medzinárodnej ceste I. triedy I/10 a majú zabezpečené, že verejné osvetlenie bude zapnuté vtedy kedy má. Okrem modernizácie spínania verejného osvetlenia Obec Makov investovala do úpravy verejnej zelene na verejných priestranstvách v centre obce pred Domom kultúry Makov. Keďže obec Makov doteraz nemala v centre obce vhodný živý strom, ktorý by časom slúžil aj ako vianočný stromček, odstránili sme pred domom kultúry nevkusnú starú bankovú reklamu a na toto miesto sme zasadili 4-metre vysokú normandskú jedľu od ktorej očakávame, že bude časom slúžiť ako živý Vianočný stromček a stane sa jednou z dominánt centra obce.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.