a1284442802

Z dôvodu prác na úprave toku rieky Kysuca došlo okrem zmeny dopravného značenia do Potoka aj k dočasnému premiestneniu autobusovej zastávky pri Jednote / oproti cukrárne.Tá je umiestnená pred Večierkou. Je označená logom a cestovným poriadkom.Obraciame sa najmä na občanov, ktorí chodia nakupovať do Večierky, využívajú služby zmenárne, kozmetického salónu alebo nakupujú syry, aby parkovali na protiľahlom parkovisku prípadne využili parkovacie miesta u Jednoty zo strany pôvodnej autobusovej zastávky. Zastávka je doplnená zákazkovou značkou. Žiadame občanov o rešpektovanie dopraveného značenia "zákazu státia" v tomto úseku z dôvodu bezpečnosti, predchádzaniu zbytočným kolíziám a obmedzeniu dopravy, ako i vo vlastnom záujme.