Správne konania Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60.

Alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

Začaté správne konania :

Č. konania Žiadateľ Predmet konania Katastrálne územie Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
Výst-S401/R1691/EB41/2019-Št Mgr. Iveta Chromíková, Potok 41, 023 56 Makov Žiadosť o súhlas s výrubom smrekov Makov 15.07.2019 5 pracovných dní
Výst-S402/R1692/EB41/2019-Št PhDr. Petr Smolák, Prokešovo náměstí 2, 702 00 Ostrava Žiadosť o súhlas s výrubom smrekov Makov 15.07.2019 5 pracovných dní