Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov


Začaté správne konania :

Č. konania Žiadateľ Predmet konania Katastrálne územie Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
Výst-S320/R1024/EB41/2019-Št Dzúrik Ivan, Makov – Ústredie č.269 Žiadosť o súhlas s výrubom 11 ks smrek obyčajný, 1 ks javor horský Makov 20.05.2019

5 pracovných dní

Výst-S321/R1021/EB41/2019-Št Ing. Prišegem Ján, Vinohradnícka č.15, Nitra Žiadosť o súhlas s výrubom 12 ks smrek obyčajný Makov 20.05.2019

5 pracovných dní

Výst-S323/R1022/EB41/2019-Št Ing. Prišegem Ján, Vinohradnícka č.15, Nitra Žiadosť o súhlas s výrubom 5 ks smrek obyčajný Makov 20.05.2019

5 pracovných dní

Výst-S322/R1023/EB41/2019-Št Sojková Marta Biringerova č.894/7, Nitra Žiadosť o súhlas s výrubom 49 ks smrek obyčajný Makov 20.05.2019

5 pracovných dní

 

 

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny