brumo

Vážení spoluobčania, CHKO Kysuce upozorňuje, že s veľkou pravdepodobnosťou sa v katastri našej obce pohybuje jedinec medveďa hnedého. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti neodporúčame približovať sa k zvieraťu ani ho sledovať za účelom fotografovania. Mladá medvedica nejaví voči človeku prirodzenú plachosť, ani agresívne správanie. Keďže ide o chránený druh, odstrel medveďa je úplne posledná možnosť, ktorej sa správa CHKO chce vyhnúť. Touto cestou Vás žiadame, aby ste ste sa v lese pohybovali s obozretnosťou a dbali na svoju bezpečnosť. V prípade potreby, kontaktujete správu CHKO Kysuce  na tel.č.0903 298429